سمینار یک روزه مرگ مغزی در بیمارستان پیوند اعضاء ابوعلی سینا

سمینار یک روزه مرگ مغزی در مورخ 07/06/1398 در تالار همایش های بیما رستان پیوند اعضاء ابوعلی سینا برگزار گردید . در این سمینار ، اساتید فوق تخصص مغز و اعصاب ، فوق تخصص داخلی ،جراحان و پرستاران بخش های اورژانس ، مراقبت های ویژه و داخلی بیمارستان های سراسر استان حضور داشتند .

انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان فارس با ایجاد غرفه ، نسبت به توزیع کارت اهداء عضو پس از مرگ مغزی اقدام نمود.

اهداف این سمینار ، آموزش پرستاران جهت شناسایی افرادی که دچار مرگ مغزی شده اند ، مدیریت و مراقبت از مرگ مغزی ، انتخاب گیرنده مناسب ، روند اهداء عضو از شناسایی تا برداشت اعضاء و رضایت گرفتن از خانواده های اهداء کنندگان عضو عنوان گردید .