مدیر انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی فارس با هیات همراه که ، جهت مراسم معارفه مسئول دفتر نمایندگی انجمن شهرستان لامرد و بررسی مسایل و مشکلات بیماران کلیوی به این شهرستان عزیمت نمودند .

با هماهنگی های انجام شده با فرماندار شهرستان لامرد جناب آقای حسین شعبان نژاد و معاون امور اجتماعی فرمانداری ایشان دیدار و مسایل و مشکلات بیماران این شهرستان را بررسی نمودند .