با همکاری و هماهنگی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان فارس با دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با توجه به اولویت بیماران دیالیزی و پیوندی از تاریخ 1399.07.15 در درمانگاه پارس ( شفا ) وابسته به انجمن در پارت اول تعداد 1030 عدد واکسن آنفولانزا به بیماران تزریق گردید .