بیست و پنج مدال سهم ورزشکاران فارس در مسابقات جهانی 2019 نیوکاسل انگلیس 

در بیست و دومین دوره رقابت های جهانی پیوند اعضاء که با حضور 2500 ورزشکار از نیوکاسل انگلیس برگزار شد، 

یازده ورزشکار از استان فارس در این رقابت ها حضور داشتند که در مجموع  25 مدال که شامل سه مدال طلا ، 8 مدال نقره و 14 مدال برنز را به خود اختصاص دادند .

اسامی قهرمانان و رشته های ایشان به شرح ذیل می باشد : 

مدال طلا :

ورزشکار رها رضایی فرد در رشته دارت

ورزشکار مرتضی فنایی در رشته پیاده روی

ورزشکار معصومه رضایی در رشته پتانک انفرادی

مدال نقره :

ورزشکار موسی خلیفه در رشته پیاده روی 

ورزشکار کلثوم ابراهیمی در رشته پرتاپ توپ و بولینگ انفرادی

ورزشکار سحر مهدوی پور در رشته دو میدانی   800 متر

ورزشکار فاطمه رمضانی زاده در رشته بولینگ انفرادی 

ورزشکار میثم همتی در رشته دو میدانی  800 متر و رشته دو میدانی   4 در 400 متر و رشته پیاده روی 

مدال برنز :

ورزشکار مرتضی فنایی در رشته دو میدانی ماده 5 کیلومتر جاده و رشته دو میدانی 1500 متر و800 متر 

ورزشکار موسی خلیفه در رشته دو میدانی 400 متر

ورزشکار کلثوم ابراهیمی در رشته پرتاپ وزنه و رشته پرتاپ نیزه 

ورزشکار معصومه رضایی در رشته پتانگ دوبل و رشته دو میدانی 100 متر و 200 متر و 400 متر

ورزشکار مریم مولایی در رشته بدمینتون دوبل و انفرادی

ورزشکار سحر مهدوی پور در رشته پتانگ دوبل

ورزشکار فاطمه رمضانی زاده در رشته بولینگ دوبل