جلسه هم اندیشی با حضور جناب آقای حاج مختاری رییس محترم هیات مدیره شرکت سلحشوران ، در محل انجمن تشکیل گردید .
در ابتدا مدیر انجمن مسایل و مشکلات بیماران را از لحاظ درمان و معیشت بیان نمود ، سپس جناب آقای حاج مختاری ضمن تشکر از فعالیت های انجمن ، آمادگی خود و مجموعه را جهت همراهی و کمک مالی به انجمن اعلام کرده و مقرر گردید یکی از همکاران به عنوان رابط ، به منظور هماهنگی بیشتر به شرکت معرفی گردد . در همین راستا جناب آقای محمد حسین بیطرف به عنوان رابط ، جهت پیگیری معرفی گردید .