با نزدیک شدن سال تحصیلی ، انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان فارس با کمک خیرین ، نسبت به تهیه بسته های لوازم التحریر اقدام و به بیماران دیالیزی اهدا نمود. روابط عمومی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی فارس