اسامی متخصصین نفرو لو ژیست و اورولوژیست دانشگاه علوم پزشکی شیراز

# نام و نام خانوادگی سمت آدرس مطب
1 دکتر قنبرعلی رئیس جلالی فوق تخصص  شیراز خ زند ، کوچه جنب کمیته امداد امام خمینی ره
2 دکتر سعید بهزادی  فوق تخصص شیراز، بیمارستان کوثر
3 دکتر جمشید روزبه فوق تخصص شیراز ، خیابان زند 
4 دکتر عزت زادگان جهرمی فوق تخصص شیراز، فلکه نمازی ، درمانگاه تخصصی و فوق تخصص درمانگاه مطهری
5 دکتر ذوالقدر اصلی  فوق تخصص شیراز، خ قدوسی شرقی ، درمانگاه شهر راز 
6 دکتر شهریاری فوق تخصص شیراز ،خ زند ، نرسیده به هتل پارس، ساختمان ولی عصر عج ط 3
7 دکتر فلاح زاده فوق تخصص شیراز فلکه نمازی ، درمانگاه تخصصی و فوق تخصص درمانگاه مطهری
8 دکتر درخشان فوق تخصص شیراز میدان دانشجو ساختمان 2000
9 دکتر مریم پاک فرت فوق تخصص شیراز، فلکه نمازی درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی درمانگاه مطهری
10 دکتر بصیرت نیا فوق تخصص شیراز، فلکه نمازی درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی درمانگاه مطهری
11 دکتر سید علی ملک حسینی  جراح شیراز ، خ زند ، ساختمان یاس
12 دکتر حشمت اله صلاحی جراح شیراز ، خ ستارخان
13 دکتر سامان نیک اقبالیان جراح شیراز ،  بیمارستان پیوند اعضا ابوعلی سینا شیراز
14 دکتر صالحی پور جراح شیراز، بیمارستان پیوند اعضا ابوعلی سینا شیراز
15 دکتر علی بهادر  جراح شیراز  بیمارستان  پیوند اعضا ابوعلی سینا شیراز 
16 دکتر کاظمی جراح شیراز ،  بیمارستان پیوند اعضا ابوعلی سینا شیراز
17 دکتر احمد جراح شیراز ، بیمارستان پیوند اعضا ابوعلی سینا شیراز
18 دکتر دهقان جراح شیراز  ، بیمارستا پیوند اعضا ابوعلی سینا شیراز
19 دکتر شمسایی جراح شیراز ، بیمارستان پیوند اعضا ابوعلی سینا شیراز