اسامی متخصصین نفرو لو ژیست و اورولوژیست دانشگاه علوم پزشکی شیراز

# نام و نام خانوادگی سمت آدرس مطب
1 دکتر قنبرعلی رئیس جلالی فوق تخصص  شیراز خ زند ، کوچه جنب کمیته امداد امام خمینی ره
2 دکتر سعید بهزادی  فوق تخصص شیراز، فلکه نمازی ، درمانگاه تخصصی و فوق تخصص امام رضا ع
3 دکتر محمد مهدی ثاقب فوق تخصص  شیراز، فلکه نمازی ، درمانگاه تخصصی و فوق تخصص درمانگاه مطهری
4 دکتر جمشید روزبه فوق تخصص شیراز، فلکه نمازی ، درمانگاه تخصصی و فوق تخصص درمانگاه مطهری
5 دکتر عزت زادگان جهرمی فوق تخصص شیراز، فلکه نمازی ، درمانگاه تخصصی و فوق تخصص درمانگاه مطهری
6 دکتر ذوالقدر اصلی  فوق تخصص شیراز، خ سی متری سینما سعدی ، کوچه جنب داروخانه بابک
7 دکتر شهریاری فوق تخصص شیراز ،خ زند ، نرسیده به هتل پارس، ساختمان ولی عصر عج ط 3
8 دکتر فلاح زاده فوق تخصص شیراز فلکه نمازی ، درمانگاه تخصصی و فوق تخصص درمانگاه مطهری
9 دکتر درخشان فوق تخصص شیراز میدان دانشجو ساختمان 2000
10 دکتر مریم پاک فرت فوق تخصص شیراز، فلکه نمازی درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی درمانگاه مطهری
11 دکتر بصیرت نیا فوق تخصص شیراز، فلکه نمازی درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی درمانگاه مطهری
12 دکتر سید علی ملک حسینی  جراح شیراز ، خ زند ، ساختمان یاس
13 دکتر حشمت اله صلاحی جراح شیراز ، خ ستارخان
14 دکتر سامان نیک اقبالیان جراح شیراز ، خ زند ، بیمارستان پیوند اعضا ابوعلی سینا شیراز
15 دکتر صالحی پور جراح شیراز، خ زند ، بیمارستان شهید فقیهی
16 دکتر علی بهادر  جراح شیراز خ زند بیمارستان  پیوند اعضا ابوعلی سینا شیراز 
17 دکتر کاظمی جراح شیراز ، خ زند ، بیمارستان پیوند اعضا ابوعلی سینا شیراز
18 دکتر احمد جراح شیراز ، خ زند ، بیمارستان پیوند اعضا ابوعلی سینا شیراز
19 دکتر دهقان جراح شیراز ، خ زند ، بیمارستا پیوند اعضا ابوعلی سینا شیراز
20 دکتر شمسایی جراح شیراز ، خ زند ، بیمارستان پیوند اعضا ابوعلی سینا شیراز