هم اکنون نیازمند یاری و همت شما خیرین و نیکوکاران محترم هستیم

شماره حساب های انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان فارس

بانک پاسارگاد : 48623810

بانک ملی سیبا : 010193647001

شماره کارت مجازی بانک پاسارگاد جهت پرداخت ازطریق کارت به کارت : 5022291900041060