زنده یاد حاج نادر معینی آزاد کازرونی آسمانی زیست و پس از 32 سال تلاش در جهت خدمت و حمایت بی دریغ از  بیماران کلیوی در سپیده دم روز جمعه 10 خرداد ماه 1398 به سوی معبود خویش پرواز کرد .

شادروان حاج نادر معینی ، مظهر بارز تقوی ، اخلاق نیکو ، اسوه عطوفت و کرامت ، یاور و گره گشای محرومین و بیماران بود . سال های متوالی عمر شریف خویش را وقف حیات بیماران و کمک به یتیمان و محرومین نمود و با تمسک به آیه شریفه ( تعاونوا علی البر و التقوی ) به همه سفارش می نمود در نیکی و پرهیزکاری پیشقدم باشند که دنیا فانی و آخرت باقی است .انشاء اله خداوند متعال به نور رحمت خویش منورش فرماید و بر عزت و علو درجاتش بیافزاید .  یادش گرامی و راهش همواره مستدام باد .

قطعه شعری از شاعر بزرگوار استاد منوچهر تقی نژاد در وصف زنده یاد حاج نادر معینی 

در وصف زنده یاد جنت مکان حاج نادر معینی آزاد کازرونی 

    دگر در خواب بیند دو چشم زمین          چنین خیری عادل و نازنین

    به دریای چین نیست دری چنین            صدها شکستند بهرش همین

    که پیدا شد این گوهـــر بی نظیر            طبـــیب دل آزمـند و فـقـــیر 

    جلال و بزرگی و حسن و جمال            ببارد از این گلشن و گلعذار

    چو حاتم سخـــا بود و مهمانپذیر             به فرزانگی نادر و بی نظیر

         به مـاه محـــرم سیه پوش بود               برای حسین در تب و جوش بود 

    جهان دیده و مرد هوشیار بود               بــه هر اتفــاقــی جــلودار بود 

    دریغا که رفت از سرای جهان              امیــد یتــیمــان و مستضــعفان  

    معینی تو رفتی به سوی جنان               شـدی مونـس یار خلـد آشیــان 

    بهشــت برین جایـــگاه تو بود               خـــداوند گیـــتی پنــاه تو بود .

 

استاد منوچهر تقی نژاد