هم اکنون نیازمند یاری و همت شما خیرین و نیکوکاران محترم هستیم

 

شماره حساب های انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان فارس

بانک پاسارگاد :     48623810

          بانک ملی سیبا :    010193647001  

شماره کارت مجازی بانک پاسارگاد جهت پرداخت  ازطریق کارت به کارت : 

  5022291900041060 

سامانه پیامکی متصل به حساب بانک رسالت مربوط به انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان فارس :

 # 3743880  *  4  *  733  *