پزشکان متخصص درمانگاه پارس ( شفا ) 

سرکار خانم دکتر مریم السادات فاخری ( متخصص توانبخشی ) : روزهای شنبه بعدازظهر ( با تعیین وقت قبلی ) 

جناب آقای دکتر سیف اله کیومرثی ( متخصص ارتوپد ) : روزهای دوشنبه صبح 

جناب آقای دکتر مجتبی ریسمان چی ( متخصص مغز و اعصاب ) : روزهای سه شنبه صبح ( با تعیین وقت قبلی ) 

جناب آقای دکتر حسن صفرزادگان ( متخصص داخلی ) : روزهای دوشنبه بعدازظهر با تعیین وقت قبلی ) 

جناب آقای دکتر کریم روغنی ( نفرولوژیست ، فوق تخصص کلیه ) : روزهای شنبه و چهارشنبه صبح