هم اکنون نیازمند یاری و همت شما خیرین و نیکوکاران محترم هستیم

انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان فارس در راستای اهداف خویش جهت حمایت هر چه بیشتر از بیماران دردمند کلیوی اقدام به اجرای طرح شکرانه سلامت نمود 

خیرین با عضویت در این طرح بزرگ و واریز حداقل مبلغ صد هزار ریال به حساب انجمن و ارسال عکس و فیش واریزی خویش و دریافت کارت شکرانه سلامت ضمن حمایت از بیماران کلیوی ( دیالیزی و پیوندی ) عضو بزرگ خانواده خیرین حامی بیماران می گردند .

بانک پارسیان 

شماره کارت : 0102- 8002 - 0610 - 6221

شماره حساب : 73000000667001

به نام انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان فارس

سامانه پیامکی متصل به بانک رسالت : 

# 3743880 * 4 * 733 *