سونوگرافی و ماموگرافی درمانگاه پارس ( شفا )  : 

سونوگرافی : روزهای شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 

ساعت 12 ( با تعیین وقت قبلی )

جناب آقای دکتر موسی بوستانیان 

ماموگرافی :  همه روزه به جز ( پنج شنبه بعدازظهر ) صبح ها :  8 الی 12 و بعداز ظهر : 16 الی 20