رادیولـوژی درمانگاه پارس ( شفا )

همه روزه  ( به جز روزهای پنج شنبه بعد از ظهر ) صبح ها از ساعت 8 الی 12 و  16 الی 20  در خدمت مراجعین محترم می باشد .

 جناب آقای دکتر موسی بوستانیان