دندانپزشکی درمانگاه  شفا ( پارس ) : 

کلینیک دندانپزشکی شفا ( پارس ) وابسته به انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی فارس در دو شیفت صبح و عصر با امکانات عالی و رعایت پروتکل های بهداشتی ، با تعرفه خیریه آماده ارائه خدمت به همه بیماران خاص و عموم می باشد .

ساعت مراجعه : صبح  : 8 الی 12 

عصر :  16 الی 20