بخش تراکم سنجی ، تشخیص پوکی استخوان درمانگاه پارس ( شفا ) : 

همه روزه ( به جز پنج شنبه ها بعداز ظهر ) ا صبح ها : 8 الی 12 و بعد از ظهر:  16 الی 20 

در خدمت مراجعین محترم می باشد .