اسامی بخش های همودیالیز در استان فارس

بخش های دیالیز شهر شیراز

 1. بیمارستان شهید بهشتی
 2. بیمارستان شهید فقیهی
 3. بیمارستان نمازی ( اطفال )
 4. بیمارستان نمازی ( بزرگسالان )
 5. بیمارستان علی اصغر
 6. بیمارستان ام ار ای
 7. بیمارستان کوثر
 8. بیمارستان قلب الزهرا س
 9. مرکز دیالیز حاج رضا ابراهیمی
 10. درمانگاه امام رضا ع
 11. درمانگاه ابوتراب
 12. بیمارستان ارتش
 13. بیمارستان دنا 

بخش های دیالیز شهرستان ها

 1. ارسنجان                                              بیمارستان ولی عصر عج
 2. استهبان                                                بیمارستان  امام خمینی ره
 3. اقلید                                                      بیمارستان ولی عصر عج        
 4. اوز                                             بیمارستان امیدوار
 5. آباده                                             بیمارستان امام خمینی ره
 6. اشکنان                                         بیمارستان اشکنان
 7. بوانات                                          بیمارستان ولی عصر عج        
 8. بیرم                                             بیمارستان علی اصغر ع
 9. بیضاء
 10. پاسارگاد                                         بیمارستان امام صادق ع
 11. خرامه                                            بیمارستان جواد الائمه ع
 12. خرم بید                                          بیمارستان ولی عصر عج        
 13. خنج                                              بیمارستان نبی اکرم ص
 14. خشت و کنار تخته 
 15. جهرم                                            بیمارستان شهید مطهری
 16. داراب                                           بیمارستان امام حسن مجتبی ع
 17. زرقان                                           بیمارستان امام حسن عسکریع
 18. زرین دشت                                     بیمارستان امام موسی کاظم ع
 19. سپیدان                                           بیمارستان امام حسین ع
 20. سروستان                                       بیمارستان شهدای سروستان
 21. فراشبند                                          بیمارستان امام هادی ع
 22. فیروزاباد                                        بیمارستان حضرت قائم عج
 23. فسا                                               بیمارستان ولی عصر عج و بیمارستان  شهید علی شریعتی
 24. قیروکارزین                                    بیمارستان امام محمد باقر ع
 25. کازرون                                        بیمارستان ولی عصر عج        
 26. گراش                                           بیمارستان گراش
 27. لار                                               بیمارستان امام رضا ع
 28. لامرد                                            بیمارستان ولی عصر عج        
 29. مرودشت                                        بیمارستان شهید مطهری
 30. ممسنی                                            بیمارستان ولی عصر عج        
 31. نی ریز                                           بیمارستان شهدای نی ریز
 32. میمند                                              بیمارستان میمند
 33. گویم                                               درمانگاه بوعلی سینا
 34. کوار