درخواست کارت اهداء عضو

برای دریافت کارت اهداء عضو ابتدا فرم زیر را پر کرده سپس با به همراه داشتن کارت ملی خود به دفتر انجمن مراجعه نمایید.

توجه داشته باشید اطلاعات ثبت شده توسط شما قابل تغییر نمی باشد، لذا در وارد کردن اطلاعات دقت نمایید.

آمــوزش دریــافت کارت اهداء عضو
بر روی "من ربات نیستم" کلیک کنید.