لطفا کمی صبور باشید

تمـــاس بـا مـا

از طریق فرم زیر میتوانید پیام خود را برای ما ارسال نمایید.

آدرس انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی فارس

شیراز - خیابان زرهی - بلوار بعثت - بیست متری انصاری کد پستی: 71846-75737

تلفن تماس: 36499001

دورنویس: 36489545ارسال پیام آنلاین

از طریق فرم زیر نیز میتوانید با ما ارتباط بر قرار نمایید.


لوکیشن